În anul şcolar 2020-2021, la Colegiul Naţional "Grigore Moisil" Urziceni învaţă un număr de 814 elevi, grupați în 28 de clase, dintre care 4 clase de gimnaziu şi 24 de clase de liceu.

Ei sunt îndrumaţi, educați și instruiți cu profesionalism de un colectiv didactic format din 46 de profesori, majoritatea cu gradul didactic I, dintre care 5 cu titlul științific de doctor.

Colegiul își desfășoară activitatea într-o bază materială modernă și bine întreținută, ce cuprinde:

  - cele 22 de săli de clasă

  - 3 laboratoare de informatică cu câte 32 de calculatoare noi sau aproape noi

  - un laborator de fizică

  - un laborator de chimie

  - un laborator de biologie

  - un cabinet fonic

  - un Centru de documentare şi informare cu bibliotecă

  - o sală de sport multifuncţională și terenuri de sport în curtea colegiului.

Colegiul beneficiază de asemenea de un internat complet renovat şi o cantină cu 100 de locuri.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022

Învățământ gimnazial

Clasa a V-a -Limba Engleză -Intensiv -28 locuri

Învățământ Liceal - Filiera Teoretică

Profil Real

Clasa a IX-a -Matematică Informatică -Intensiv Informatică- 26 locuri

Clasa a IX-a - Matematică Informatică - 26 locuri

Clasa a IX-a - Științele Naturii -52 locuri

Profil Uman

Clasa a IX-a -Științe Sociale - Intensiv Limba Engleză -26 locuri

Clasa a IX-a - Filologie - Intensiv Limba Franceză -26 locuri

 

Absolvenții claselor cu specializările intensiv pot obține Diplome de atestare profesională, în urma promovării examenelor de atestare profesională de la sfârșitul clasei a XII-a.

 

STRUCTURA CLASELOR COLEGIULUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

CICLUL GIMNAZIAL

Clasa a V-a
A
Clasa a VI-a A
Clasa a VII-a A
Clasa a VIII-a A

CICLUL LICEAL - FILIERA TEORETICĂ 
Profilul Real

Matematică-Informatică, intensiv Informatică – 4 clase (IX A, X A, XI A, XII A)
Matematică-Informatică - 4 clase (IX B, X B, XI B, XII B)

Ştiinţe ale Naturii - 8 clase
(IX C, IX D, X C, X D, XI C, XI D, XII C, XII D)
  
Profilul Uman

Știinţe Sociale, intensiv Limba engleză – 4 clase (IX G, X G, XI G, XII G)
Filologie, intensiv Limba franceză – 4 clase (IX F, X F, XI F, XII F)
 

Disciplinele cuprinse în curriculumul naţional au fost completate în anul școlar 2020-2021,

în urma consultării elevilor, prin discipline opționale din Curriculum la decizia şcolii: 

1. Administrarea calculatoarelor şi reţelelor (TIC) - XI B
2. Aspecte de geografie fizică, economică și politică ale Europei și României (Geografie) - XII F
3. Aspecte privind mediul înconjurător, populația și economia pe glob (Geografie) - XI F
4. Astrofizica (Fizică) - XII F
5. Complemente de calcul (Matematică) - XI B, XI C, XII B, XII C, XII D
6. Comunicare în cadrul proiectelor (TIC) - XI F, XI G
7. Construcții geometrice (Matematică) - VII
8. Cultură și  civilizație franceză (Limba Franceză) - XII F
9. Dezastre naturale (Fizică) - X D, XI B
10. Educație pentru sănătate (Biologie) - IX C, IX D, XI C, XI D, XII B, XII C, XII D
11. Gramatica limbii române (Limba Română) - XI G, XII G
12. Învăţarea pentru societatea cunoaşterii (TIC) - XII G
13. Istoria comunismului în România (Istorie) - XII F, XII G
14. Lectura ca abilitate de viață (Limba Română) - V A, VI A, VIII A, X C, XI C, XI D
15. Limba română - normă și corectitudine (Limba Română) - XII C, XII D
16. Limbaje de programare (Informatică) - IX B
17. Literatura engleză (Limba Engleză) - XI G
18. Monarhia în România (Istorie) - XI F
19. Oratorie și discurs (Limba Română) - XI F, XII B, XII F, XII G
20. Proiectarea şi programarea bazelor de date (Informatică) - XII C, XII D
21. Relații matematice (Matematică) - XI D, XII C
22. Scurtă istorie a descoperirilor științifice (Fizică) - XI D
23. Structuri de date (Informatică) - X B