"Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa."
Ferdinand I
 

Director

    prof. Mariana Brăileanu

Director adjunct

    prof. Marina Janes

Consilier educativ

    prof. Voicu Maria   


Aria curriculară Limbă şi comunicare

Aria curriculară Arte

       Limba şi literatura română

            prof. Mihaela Hrean

            prof. Georgeta Lazăr

            prof. Violeta-Camelia Lupașcu

            prof. Silvia-Lidia Nicodim

            prof. Eugenia Pavăl 

            prof. Gabriela Untariu

        Limba latină

           prof. Victorița Berbec

        Educaţie muzicală

            prof. Nicoleta Mihai

            prof. Sorin Potgoreanu

        Educaţie plastică

           prof. Victorița Berbec

        Limba engleză

            prof. Alina-Emilia Donosă 

            prof. Anc-Oana Hayat

            prof. Cristina Pravăț

         Limba franceză

            prof. Livia-Constantina Dinu - responsabil Comisia Diriginților

            prof. Luminiţa Mihai   


Aria cu
rriculară Matematică şi ştiinţe

        Matematică

            prof. Daniela-Mihaela Ercuţă   

            prof. Marina Janes  

            prof. Elena-Dulcinica Sandu  

            prof. Roxana Stanciu

            prof. Carmen-Alina Turcu

       Fizică

            prof. Vasile Crasnea

            prof. Maria Maier

            prof. Tiberiu Man

            prof. Laurenţiu-Valentin Răducanu            

       Chimie

            prof. Maura Răducanu

            prof. Anișoara Sandu

            prof. Niculina Stan

        Biologie

            prof. Oana-Maria Dobre-Nicolae    

            prof. Otilia Popescu


Aria curriculară Om şi societate

        Istorie

            prof. dr. Ştefan-Sava Grigorescu

            prof. dr. Ion Tilea

            prof. Lucian Vasile

        Geografie

            prof. dr. Despina Dumitru

            prof. Cătălina Haidingher

        Ştiinţe socio-umane

            prof. Alexandra Ceoceanu

            prof. Mariana Constantinescu

            prof. Venera-Luminiţa Gal

            prof. dr. Florina Roman

        Religie

            prof. pr. Sorin-Gabriel Popa-Popescu

            prof. dr. pr. Costin-Mihai Vasile

            prof. Natalia Vișan


Aria curriculară Educaţie fizică şi sport

        Educaţie fizică

            prof. Nicoleta Grigore

            prof. Iuliana Trişcaş

Aria curriculară Tehnologii

        Informatică - TIC

            prof. Sorin Bardac 

            prof. Paula Bardac

            prof. Mariana Brăileanu

            prof. Lucian Ostapiuc

            prof. Maria Voicu 

        Educaţie tehnologică

            prof. Mariana Potgoreanu